Regenwaterrecuperatie: Veelgestelde vragen


FAQ’s over regenwaterrecuperatie: vind hier de antwoorden op al uw vragen

Regenwaterbehandeling Aqua Recup

Het wat en waarom van regenwaterrecuperatie

Regenwaterrecuperatie is het hergebruik van regenwater voor diverse doeleinden. Zo kan het verbruik van leidingwater beperkt worden. In plaats van ‘regenwater’ spreekt men vaak van ‘hemelwater’, omdat het opgevangen water ook van gesmolten sneeuw en hagel afkomstig kan zijn. Regenwater valt voor iedereen gratis uit de hemel. Hoewel regenweer misschien niet aangenaam is, zorgt het er wel voor dat uw regenwaterreservoir gevuld blijft.
Het opvangen en hergebruiken van regenwater is een doeltreffend middel om te besparen op het kostbare drinkwater dat uit grondlagen wordt opgepompt. Bovendien worden het rioleringsstelsel en de waterzuiveringsinstallaties efficiënter gebruikt als men hemelwater zoveel mogelijk gescheiden afvoert. Om te komen tot een duurzame samenleving, is het noodzakelijk dat we met zijn allen zoveel mogelijk regenwater opslaan en hergebruiken. Er zijn talrijke toepassingen waarvoor u regenwater veilig kunt inzetten, en dit volledig kosteloos! Regenwaterrecuperatie is niet alleen goed voor uw portemonnee, ook voor het milieu doet u er goed aan.
In dit artikel geven we een antwoord op enkele veel gestelde vragen over regenwaterrecuperatie.

Hoeveel kan ik besparen op leidingwater indien ik ook regenwater hergebruik? 

Een gezin van vier personen verbruikt jaarlijks gemiddeld zo’n 200.000 liter water. Ongeveer de helft daarvan kan gratis verkregen worden door ook regenwater te gebruiken voor bepaalde toepassingen. U kan jaarlijks zo’n EUR 450 besparen.

Is regenwaterrecuperatie wettelijk verplicht?

In Vlaanderen is het plaatsen van een regenwaterreservoir voor nieuwbouwwoningen en voor woningen die grondig gerenoveerd worden, verplicht. De eigenaar wordt verondersteld om dit opgevangen en gefilterde regenwater zoveel mogelijk te gebruiken voor allerlei toepassingen.

Bestaan er subsidies voor regenwaterrecuperatie?

Ja. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië geven verschillende gemeenten een subsidie aan inwoners die een regenwaterinstallatie laten plaatsen en die hun hemelwater gescheiden afvoeren.

Waarvoor kan ik regenwater zoal gebruiken? U kunt regenwater gebruiken voor toepassingen zoals:

– het doorspoelen van het toilet
– het wassen van kledij
– het wassen van de auto
– het reinigen van vloeren, ramen, opritten en de rest van uw woning
– het besproeien van het gazon en de rest van de tuin

Waarvoor kan ik regenwater NIET gebruiken?

Regenwater is niet geschikt voor alle toepassingen. Om te drinken of om er eten mee te bereiden, mag u bijvoorbeeld geen regenwater gebruiken. Ook voor uw persoonlijke hygiëne gebruikt u best geen regenwater. Het water kan bacteriën of microben bevatten. Sluit dus uw bad, douche of wastafel het best niet aan op regenwater. Mits een grondige filtering met geavanceerde filtersystemen kan het eventueel om te douchen of te baden.

Bevat regenwater kalk?

Neen, of in elk geval heel weinig. Dat is een groot voordeel ten opzichte van leidingwater, dat in bepaalde regio’s veel kalk kan bevatten. Daarom zal regenwater de leidingen niet doen dichtslibben en na het poetsen geen strepen achterlaten op uw ramen of uw auto.

Waarom is regenwaterrecuperatie goed voor het milieu? 

Hiervoor zijn er een aantal redenen: door het gebruik van regenwater is er minder leidingwater nodig, dan moet er ook minder water opgepompt en behandeld worden door de waterbedrijven. Er worden dus minder drinkwater reserves gebruikt.
Regenwater bevat weinig of geen kalk. Als u regenwater gebruikt voor uw wasmachine, hebt u hierdoor een kleinere hoeveelheid wasmiddel nodig, wat het milieu ten goede komt.

Als we met zijn allen meer regenwater zouden gebruiken, verkleint het risico dat de riolen overstromen bij hevige regenval. Zo worden de waterzuiveringsinstallaties minder belast door besmet grondwater en kunnen overstromingen en grondverzakkingen voorkomen worden.

Tip: de beste airco zonder buitenunit kopen?

En wat als het een hele tijd niet regent?

Als u bijvoorbeeld uw wasmachine en uw toilet hebt aangesloten op een regenwaterreservoir, moet u steeds over dat water kunnen blijven beschikken. Als het al een tijd niet meer heeft geregend, zult u daarom uw regenwaterreservoir moeten bijvullen met leidingwater. U hoeft niet de volledige tank te vullen met leidingwater, alleen de hoeveelheid die u denkt nodig te hebben tot de volgende regenbui. Er bestaan systemen die de regenwatertank automatisch bijvullen.

Is regenwater zuur?

Regenwater kan licht zuur zijn. Daarom kan regenwater metalen leidingen aantasten. Als het mogelijk is, installeert u dus beter leidingen in kunststof in plaats van in metaal.

Welke soorten regenwaterreservoirs zijn er?

Er kunnen over het algemeen drie soorten reservoirs voor regenwater onderscheiden worden: reservoirs die ter plaatse gemetst of in beton gegoten worden. Bv. In een kelder. Betonnen reservoirs die men op voorhand maakt en nadien ingraaft en reservoirs uit kunststof. Die laatste kunnen ook ingegraven worden.

Waaruit bestaat een volledig regenwaterrecuperatiesysteem?

Het systeem bestaat uit vier grote delen: een voorraadtank, een pomp met zuigleiding en keerklep, één of meerdere filters en leidingen naar de verbruikspunten.

Mag er een verbinding zijn tussen het leidingwatersysteem en het regenwatersysteem?

In geen geval! Dit is wettelijk ten strengste verboden. Omdat regenwater micro-organismen kan bevatten en niet geschikt is als drinkwater, mag het nooit in contact komen met leidingwater. Ook een tijdelijke verbinding wordt niet toegestaan.
Zogenaamde wisselkranen zijn dus uit den boze.

Moet een regenwaterinstallatie gekeurd worden?

In Vlaanderen moet een regenwaterinstallatie gekeurd worden. Het plaatsen van een regenwatersysteem wordt beschouwd als een grondige wijziging van het waterleidingsysteem in uw huis, en hiervoor is volgens de Vlaamse wetgeving een keuring vereist.

Het belang van een goede regenwaterinstallatie

Wilt u ook gebruikmaken van gratis hemelwater en het hoge bedrag van uw waterfactuur drastisch zien dalen?
Neem dan contact op met een professionele installateur van recuperatiesystemen en laat u goed inlichten over de mogelijkheden.
De installateur kan uitrekenen na hoeveel jaar u uw regenwaterinstallatie hebt terugverdiend, rekening houdend met uw waterverbruik.
Informeer ook bij uw gemeente naar eventuele subsidies. Als u de installatie laat uitvoeren door ervaren vakmensen, bent u er zeker van dat het opgevangen hemelwater optimaal wordt gefilterd en naar de verschillende verbruikspunten wordt gepompt.
Bovendien kunt u ervan uitgaan dat uw systeem voldoet aan alle wettelijke bepalingen. Streef mee naar een duurzame samenleving. Bespaar niet alleen geld met het hergebruik van regenwater maar draag ook bij tot een beter leefmilieu.


Info: Grondwater ontijzeren particulier | ontijzeraars |