Regenwaterrecuperatiesystemen


Alles wat je moet weten over regenwaterrecuperatie

Waarom aan regenwaterrecuperatie doen?

Regenwater recupereren lijkt voor sommige mensen misschien een omslachtig proces.
Het is echter niks meer dan het opvangen van regenwater om het te gebruiken voor huishoudelijke doeleinden in plaats van leidingwater. Wie overschakelt op een dergelijk systeem zal moeten investeren maar er zal ook veel bespaard kunnen worden.
Het is eigenlijk een manier om gratis water te krijgen en biedt alleen maar voordelen voor zij die willen en durven investeren. Hoe regenwaterrecuperatie precies werkt en wat de voordelen ervan zijn, zijn vragen die hieronder beantwoord worden.

regenwaterrecuperatie woning

De voordelen van regenwaterrecuperatie

De voordelen van het recupereren van regenwater reiken ver:

  1. U bespaart er drastisch mee op de drinkwater factuur. Een gezin van vier personen kan zo tot wel 250 euro besparen per jaar!
  2. Je draagt bij aan het behoud van de grondwaterreserves.
  3. Regenwater is heel wat zachter dan gewoon leidingwater, waardoor u ermee kunt besparen op was -en reinigingsmiddelen. Regenwater is dus niet enkele voordelig voor uw financiële status, maar ook voor het milieu.
  4. De voorraad beschikbaar regenwater is oneindig. We leven immers in een klimaat waar het vaak regent.
  5. Het is volledig gratis: u moet het water alleen kunnen opvangen.

Tip: de waterhardheid per gemeente bekijken.

Tip: de beste airco zonder buitenunit kopen?

Regenwater: waar gebruik je het voor?

Regenwater kan net als gewoon stadswater voor heel wat zaken gebruikt worden. Zo kunt u er het toilet mee doorspoelen, de planten water geven, het terras schuren, de auto wassen, de was doen, enzovoort.
Het regenwater kan ook gebruikt worden voor uw persoonlijke hygiëne, om de afwas te doen en om de wasmachine van water te voorzien. De kwaliteit van regenwater is doorgaans niet zo verschillend van die van kraantjeswater, al is de samenstelling wel anders. Daarom wordt het afgeraden om ervan te drinken.

Verschillende soorten recuperatiesystemen

Er zijn een aantal soorten regenwaterrecuperatiesystemen, elk met hun specifieke eigenschappen.

1. Recuperatiesysteem met gedwongen watercirculatie

Dit is het populairste systeem. Het wordt gekenmerkt door een reservoir (of regenput) dat zich onder de gebruikerspunten bevindt. Concreet betekent dit dat het reservoir waarin het regenwater wordt opgeslagen, zich onder de grond bevindt. Het regenwater wordt in dit geval aangevoerd door een waterpomp, vandaar de naam, gedwongen.

2. Recuperatiesysteem met natuurlijke watercirculatie

Dit recuperatiesysteem wordt minder vaak gebruikt. Het reservoir bevindt zich in dit geval hoger dan de punten waarop het gebruikt wordt, waardoor het dankzij de zwaartekracht naar beneden stroomt en zo gebruikt kan worden. De reden waarom dit minder vaak voorkomt is eenvoudigweg omdat de infrastructuur van de meeste gebouwen dit niet toelaat.

Regenwaterrecuperatiesystemen: twee fasen

In de eerste fase van het systeem wordt het regenwater met behulp van een zogenaamde voorfilter verzameld voor distributie. Vervolgens wordt het water gedistribueerd naar de plaatsen waar water nodig is. Dit gebeurt door middel van een waterpomp, een aanzuigleiding en een verdeelleiding.

Verschillende soorten reservoirs

Over het algemeen zijn er drie verschillende types reservoirs:
– Een gemetst of in beton gegoten reservoir in de kelder: een deel van de kelder wordt
dan gebruikt om regenwater op te slaan.
– Een prefab betonnen put. Deze put wordt in de grond gegraven en er gaat van 1500 tot wel
20.000 liter water in!
– Een kunststof prefab tank. Dit type reservoirs worden meestal ook ingegraven. Dergelijke
tanks kunnen tot 9000 liter water bevatten.

Een regenwaterrecuperatie systeem laten plaatsen of niet?

Voor het plaatsen van een regenwaterrecuperatiesysteem raden we aan om beroep te doen op een specialist. Op die manier bent u zeker dat er rekening wordt gehouden met alle wettelijke richtlijnen en is een kwalitatieve opslag van regenwater verzekerd. Mits een goede kennis van dergelijke systemen kunt u er natuurlijk altijd zelf één installeren.

Zelf een regenwaterrecuperatie systeem plaatsen

Als u ervoor kiest om zelf een systeem te plaatsen, dan is het in elk geval belangrijk om de beste materialen te gebruiken. De kwaliteit van het regenwaterrecuperatiesysteem is immers rechtstreeks afhankelijk van de onderdelen en het materiaal. En hoe betrouwbaarder het systeem is, hoe langer en hoe beter u er regenwater mee zult kunnen opvangen.

Zelf een regenwaterrecuperatie systeem laten plaatsen…met hulp

U kan er ook voor kiezen om zelf uw regenwaterrecuperatiesysteem te installeren met behulp van een expert die aan de zijlijn staat. Zo helpt een expert bij de keuze van het beste materiaal en geeft hij professioneel advies over de constructie, het onderhoud en de veiligheid van het systeem. Daarnaast zorgt een expert ervoor dat de werken in een logische volgorde verlopen.

Een regenwaterrecuperatiesysteem laten installeren

Beroep doen op een specialist is nog altijd de beste manier om een dergelijke installatie te plaatsen. Er komt veel bij kijken en een fout is snel gebeurd. Het materiaal en de werkwijze worden volledig door de specialist bepaald: die weet precies wat er gedaan moet worden en houdt rekening met uw verbruik en met uw noden.

Het wettelijke kader omtrent regenwaterrecuperatie systemen

Hoewel de plaatsing van een regenwaterrecuperatie systeem op zich niet zo ingewikkeld is, is de installatie van een dergelijk systeem onderworpen aan een paar verplichtingen. Zo moet het regenwater direct naar de daarvoor voorziene put of reservoir gebracht worden. Om het te hergebruiken, dient het gefilterd te worden.
Tegenwoordig is het voorzien van een regenwaterrecuperatiesysteem verplicht bij het bouwen of renoveren van een woning. Daarbij wordt nog een onderscheid gemaakt tussen bouwwerken van voor 2014 en na 2014.

Waarom regenwater recupereren?

– Indien het gebruik van stadswater of grondwater voor sommige toepassingen vervangt door regenwater kan men heel wat besparen.
– Er is minder kans op ‘overstortfrequentie’, een term die vaak terugkomt bij rioleringsproblematiek. Bij zware regenval dreigen riolen te overstromen. Zo kan dat vuile water overlopen in het grondwater en zo het grondwater verontreinigen.
– Uit ecologische beweegredenen, om het milieu minder te belasten.

Subsidies voor een regenwaterrecuperatie systeem

De installatie van een regenwaterrecuperatiesysteem wordt aangemoedigd door de overheid, die hiervoor soms subsidies uitreikt. Hierdoor komt een dergelijke investering dus nog voordeliger uit! Voor meer informatie over mogelijke subsidies informeert u zich best bij uw gemeente.